Liberala ekonomklubben

Liberala ekonomklubbens ändamål är att främja de liberala idéerna i svensk ekonomisk debatt och politik. Alltsedan starten 1982 har detta huvudsakligen skett genom fyra-sex årliga medlemsmöten där en eller flera sakkunniga inlett en diskussion kring ett aktuellt ämne, se vidare under klubbens historik ovan.

Klubben har för närvarande ca 270 medlemmar. Styrelsen ber att få påminna alla som inte har betalat in årsavgiften att göra det så fort som möjligt. Avgiften är oförändrat 100 kr. Vänligen använd klubbens plusgirokonto 24 91 25-6.

För information om kommande möten se under aktuellt ovan.

För kontakt med Liberala ekonomklubben: liberala.ekonomklubben@gmail.com

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.