Historik

Liberala ekonomklubben – en tillbakablick


Liberala ekonomklubben bildades hösten 1982 på initiativ av Bengt Westerberg. Grundarna kom att utgöra klubbens första styrelse. Sedan starten 1982 har ett stort antal intressanta ämnen diskuterats.

2015

12 November 2015 Finansminister Magdalena Andersson kommer till Liberala Ekonomklubben för att presentera och diskutera sin budget. Robert Boije, Samhällspolitisk chef på Saco och tidigare bl.a. chefsekonom på Finansinspektionen, kommenterar.

1 September 2015 ”Fem hundra miljarder kronor upp i rök – om bättre ägarstyrning av statliga bolag” med Dag Detter, tidigare chef för enheten för statligt ägande i Näringsdepartementet och vd för Whetstone Solutions, Stefan Fölster, Chef för Reforminstitutet samt  Niklas Wykman, Moderaternas gruppledare i Riksdagens skatteutskott.

24 April 2015 ”Riksbankens minusränta och effekterna på svensk ekonomi” med Annika Winsth, Chefekonom på Nordea, och Johan Javeus, chefsstrateg på SEB.

15 februari, 2015 ”Sju år av skattehöjningar? De ekonomiska konsekvenserna av Decemberöverenskommelsen. Årsmöte samt seminarium med ekonomisk talesperson för FP, Carl B. Hamilton, samt statsvetaren Peter Santesson.

2014

25 september 2014: Den ekonomiska politiken efter valet. Med Annika Winsth, Ann Öberg och Lars Calmfors. Plats: Fores.

23 april 2014: Finansminister Anders Borg om regeringens vårbudget samt Årsstämma LEK.
Plats: Stiftelsen Fritt Näringsliv, Kungsgatan 60.

4 mars 2014: Vad händer nu i Ukraina? – De ekonomiska problemens bakgrund och möjliga lösningar. Torbjörn Becker, direktör för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm presenterar och diskuterar situationen i Ukraina.
Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65.

2013

17 december 2013: Vad betyder den nya beteendeekonomin för politiken? Johanna Möllerström, Andreas Bergh och Jesper Roine funderar och diskuterar.
Plats: Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Grevgatan 34.

9 september 2013: LEK:s ordförande Stefan Fölster talar på temat: Håller Sverige på att regleras sönder?
Plats: Stiftelsen Fritt Näringsliv, Kungsgatan 60.

2012

28 november 2012: Birgitta Ohlsson om EU:s långtidsbudget.
3 oktober 2012: 30-årsjubileum med Liberala ekonomklubben: Liberalismens triumf?

Vi bjöd in en panel för att diskutera liberalismen. Har den segrat ihjäl sig? Vad är liberalt och vad är borgerligt? Har samtliga partier i mer eller mindre omfattning tagit till sig den liberala åskådningen? Vilka frågeställningar återstår att erövra?

Bengt Westerberg, initiativtagare till Liberala ekonomklubben inleder med en tillbakablick kring klubbens bildande och skälen till varför det fanns ett behov av att ett liberalt forum utanför redan etablerade arenor. Därefter ger panelen, som består av Nina Larsson, partisekreterare Folkpartiet, Nils Lundgren, nationalekonom och politiker, Johan Norberg, författare och debattör, Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och f d riksdagsledamot, Hans Zetterberg, sociolog och f d chefredaktör, och Martin Ådahl, VD Fores, sin syn på liberalismens utmaningar. Klubbens ordförande Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, modererar övningen.

31 maj 2012: Diskussion om att utvärdera jobbskatteavdraget.

21 mars 2012: Årsmöte

2011
5 oktober 2011 Välfärdssektorns privatisering – vad vet vi egentligen om konsekvenserna?
Med anledning av den upphetsade debatten kring SNS-rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” inbjuder vi till samtal mellan en av rapportförfattarna, Jonas Vlachos, till vardags docent vid Stockholms universitet, och Martin Ådahl, vd för Fores.
När?
Onsdagen den 5 oktober kl. 11.45-13.00. Lättare förtäring från kl. 11.30.
Var?
Handelshögskolan i Stockholm.
Hur?
Genom din anmälan till liberala.ekonomklubben@gmail.com senast den 2 oktober.
Styrelsen ber att få påminna alla som inte har betalat in årsavgiften för 2011 att göra det så fort som möjligt. Avgiften är oförändrat 100 kr. Vänligen använd klubbens plusgirokonto 24 91 25-6.
———-
Är du lönsam lille vän? – Den misslyckade avregleringen av skolan. Med professor Magnus Henrekson , VD Institutet för Näringslivsforskning. 23 maj 2011.
Årsmöte med Liberala ekonomklubben. Finansminister Anders Borg presenterade vårpropositionen. 14 april 2011.
Framtiden väntar inte – om den svenska ekonomins långsiktiga framtidsutsikter.
Samtal om svensk ekonomis tillväxt- och utvecklingskraft, med Stefan Fölster, Lena Hagman och Daniel Lind. 31 mars 2011.
2010
Styrelse fr o m årsmötet 17 maj 2010:
Pontus Braunerhjelm (ordf), Johanna Laurin, Pernilla Norlin, Jesper Roine, Arvid Wallgren
Hur ska man förstå Nordkorea – en ung, svensk internationell experts betraktelser
Lunchmöte med Liberala ekonomklubben, tisdag 21 dec. Benjamin Katzeff Silberstein (född 1990) gav under våren 2010 ut en bok om Nordkorea, skriven tillsammans med Villy Bergström.
Hur ska det svenska socialförsäkringssystemet utformas?
Gunnar Axén, ordförande, Socialförsäkringsutskottet (M) och sammankallande, Socialförsäkringsutredningen, och Irene Wennemo, huvudsekreterare, Socialförsäkringsutredningen presenterade sitt uppdrag.
Rörliga ersättningar till företagsledningar – är de verkningsfulla?
Årsmöte den 17 maj 2010 med bl a Tomas Nicolin, f d VD Alecta och numera styrelseledamot i bl a SEB, Peter Norman, VD Sjunde AP-fonden och docent Daniel Waldenström, IFN.
Sist in först ut. LAS och den svenska modellen.
Svante Nycander presenterade sin bok om LAS, där han hävdar att turordningsregeln vid arbetsbrist är det största hindret för ett nytt Saltsjöbadsavtal och ett hot mot det kollektiva systemet på arbetsmarknaden. Anna Ekström, ordförande SACO, kommenterade.
En uppblåst bostadsmarknad – igen?
Under 2009, när BNP backade med 5 procent, ökade utlåningen till hushållen med 9 procent. Vilket reser frågan om den svenska bostads- och bolånemarknaden än en gång är på väg mot en bubbla. Medverkande var bl a Lars Frisell, chefekonom Finansinspektionen, och Catrin Fransson, vice VD och chef kundprodukter på Swedbank.
2009
Styrelse: Gunnar Eliasson (ordf), Peter Norman, Pernilla Norling, Cecilia Skingsley, Arvid Wallgren
Finanskrisen ur ett skuldförvaltningsperspektiv.
Riksgäldens chef för upplåningen och skuldförvaltning Thomas Olofsson talade om principerna bakom statens upplåning.
Skatter och skattesystem i en värld av alltmer globalt beroende
(seminarium arrangerat av Riksdagens skatteutskott, Riksbankens Jubileumsfond och Skatteakademien)
Finanskrisen: Johan Norberg presenterade sin bok ”En perfekt storm – hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin”. Kommentator Kent Janér.
”Vårpropositionen”, inledare Anders Borg.
”En diskussion om konjunkturen och konjunkturpolitikens möjligheter och begräsningar”, Stefan Fölster och John Hassler.
2008
Styrelse: Gunnar Eliasson (ordf), Richard Friberg, Peter Norman, Cecilia Skingsley, Judit Weibull.
”Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning”, inledare Yvonne Gustafsson.
”Behövs den starka staten i den internationella ägarkonkurrensen?”, inledare P-O Edin
”Finanspolitiska rådets rapport”, inledare Lars Calmfors.
”Avskaffa överskottsmålet”, inledare Assar Lindbeck.
”Svenska skatter och omvärldsbeskattningen”, inledare Sven-Olof Lodin.
”Ams ut arbetsförmedlingen in. Hur kommer det att påverka arbetslösheten”, inledare Bo Bylund.
”Private equity-bolagen. Samhällsnyttiga eller bara giriga?”, inledare Per Strömberg.
2007
Styrelse: Gunnar Eliasson (ordf), Richard Friberg, Peter Norman, Cecilia Skingsley, Judit Weibull.
”En diskussion om liberalism”, inledare Jan Björklund.
”Finansplanen”, inledare Anders E Borg.
”Fler företagare – och gärna fler kvinnliga. Är alliansen på rätt väg?”, inledare Stefan Fölster och Jöran Hägglund.
2005
Styrelse: Mattias Ganslandt (ordf),
”Vad händer med bostadspriserna och hushållens skuldsättning?”, inledare Lars Nyberg och Eva Christina Horwitz.
”Vården som tillväxtsektor”, inledare Bengt Jönsson.
”Pär Nuder – miljonärernas fiende och mångmiljonärernas vän?”, inledare Jesper Roine.
2004
Styrelse: Mattias Ganslandt (ordf),
”Bush II USA:s ekonomiska och politiska framtid?”, inledare Hans Bergström, Mats Kinnwall, Olle Wästberg.
”Mediernas inflytande på den ekonomiska politiken”, inledare David Strömberg
”Efter budgetpropositionen hur utformas en bra ekonomisk politik för Sverige?”, inledare Mats Persson och Jonas Vlachos.
”Privata vårdförsäkringar. En modell för framtiden?” Inledare, Magnus Henrekson, Bo Könberg, Johan Törnhage, Peter Wolodarski.
”Varför blir det inga tillväxtreformer?”, inledare Stefan Fölster, Henrik Braconier, Yvonne Fredriksson, Jan-Erik Larsson.
2003
Styrelse: Karin Pilsäter (ordf),
”Går företag att styra utan tydliga ägare?”, inledare Ulf Jakobsson, Anna-Lena Ahlquist, och Pernilla Klein.
”Euron och den nationella stabiliseringspolitiken! Vad kan finanspolitiken lära av penningpolitiken?” , inledare Lars Heikensten och Stefan Lundgren.
”Riktlinjer för den ekonomiska politiken”, inledare Jens Henriksson och Henric Braconier.
2002
Styrelse: Karin Pilsäter (ordf),
”EMU – argument för och emot”, inledare Birgitta Swedenborg och Stefan Fölster.
”Karriär på lika villkor? Om kvinnors förutsättningar att nå toppen”
Diskussionen inleds av Magnus Henrekson professor vid Handelshögskolan.
Professor Anita Nyberg vid Arbetslivsinstitutet kommenterar.
2001
Styrelse: Sten Nyberg (ordf), Karin Pilsäter, Gunnar Eliasson, Johan Schück, Örjan Sölvell.
”Att vrida upp goda spiraler – om villkor för regionala tillväxtkluster”
Inledare: Richard Friberg.
”Vårbudgeten”, inledare Ingemar Hansson, Anders Rune
”Teknikskift och tillväxt – Vad kan vi lära av historien?”, inledare Lennart Schön.
”Debatt om fastighetsskatt”, inledare Jonas Agell
”Kronans utveckling och Riksbankens roll”, inledare Lars Nyberg, Lars Calmfors, Mats Kinnwall.
2000
Styrelse: Sten Nyberg (ordf), Karin Pilsäter, Gunnar Eliasson, Johan Schück, Örjan Sölvell.
”Internetrevolutionen och dess sociala konsekvenser”, inledare Bert Levin och Lennart Nordfors.
”Finanssektorns framtid”, inledare Jonas Niemeyer.
”Stockolmsutvecklingen och bostadspolitiken”, inledare Bengt-Owe Birgersson, Ulrika Francke, Hans Wijkander och Lars Wohlin.
”The internet and e-commerce”, inledare Paul Milgrom.
“Academic entrepreneurship”, inledare Mary Walshok.
1999
Styrelse: Anne Wibble (ordf), Agneta Dreber, Sten Nyberg, Ulrika Stuart, Örjan Sölvell.
“Storstäderna – tillväxtmotorer på lågvarv”, inledare Gunnar Wetterberg och Karin Pilsäter.
”Den ekonomiska politiken och det liberala alternativet” , inledare Karin Pilsäter.
”Spelar det någon roll vem som äger företagen”, inledare Kai Hammerich och Lars Jonung.
”En effektivare välfärdspolitik”, inledare Per Molander, Ulf Kristerson, Bo Könberg och Pernilla Ström.
”Varumärken – behövs de i politiken?” , inledare Mats Delham och Fredrik Malmberg.
1998
Styrelse: Anne Wibble (ordf), Jan Herin, Kerstin Hessius, Sten Nyberg, Ulrika Stuart.
“Sverige – ett svårskött pastorat?”, inledare Carl Johan Åberg.
”Globala kapitalmarknader och finansiell stabilitet – erfarenheter från Asien”, inledare Stefan Ingves och Staffan Viotti.
”Tio små entreprenörer… tillväxt och sysselsättning i ett bistert företagsklimat, inledare Stefan Fölster.
”Vem tar makten – fyra scenarier med vinnare och förlorare i Norden år 2008”, inledare Bert Levin och Lennart Nordfors.
”Den internationella ekonomiska utvecklingen, tendenser i den internationella ekonomin”, inledare Peter Martin.
”Kriget mot fackföreningarna”, inledare Svante Nycander.
1997
”Håller den Rehnska modellen som grund för arbetsmarknadspolitiken?”, inledare Sture Nordh.
”Därför behövs folkpartiet”, inledare Lars Leijonborg.
”När får vi en lönepolitik som duger för EMU?”, inledare Jan Bröms och Lars Calmfors.
”Hur skall ekonomijournalistiken komma i nivå med sitt inflytande?”, inledare Dick Kling och Henric Borgström.
1996
Styrelse: Anne Wibble (ordf), Lars Nyberg, Sten Nyberg, Svante Nycander, Ulrika Stuart.
“När och hur får vi själva placera våra pensionspengar?”, inledare Lennart Låftman.
”Företagande och entreprenörskap i Sverige”, inledare Erik Dahmén.
”Spelar folkpartiet någon roll i svensk politik?” , inledare Maria Leissner.
”Sysselsättningsproblemet i Västeuropa”, inledare Assar Lindbäck.
”Bostadspolitiken”, inledare Mirja Kvaavik Bartley.
”Hur ser Åsbrinks lösning ut – diskussion kring den ekonomiskpolitiska strategin”, inledare Erik Åsbrink.
1993/94
Styrelse: Bengt Rydén (ordf), Bo Karlström, Lars Nyberg, Svante Nycander, Ulrika Stuart.
”Riksbankens roll – nu och i framtiden”, inledare Bengt Dennis och Ulf Jakobsson.
”EG, investeringarna och sysselsättningen” , inledare P-O Eriksson och Magnus Blomström.
”Nya pensionssystemet” , inledare Bo Könberg, Gunnar Wetterberg och Svante Nycander.
”Finanssektorn – avreglering eller påreglering?” , inledare Claes Norgren och Stefan Ingves.
”Efter val och folkomröstning – får vi en ny ekonomisk politik?” , inledare Anne Wibble och Assar Lindbeck.
”Natt i välfärdslandet” , inledare Elisabeth Langby och Jan Bröms.
1992/1993
Styrelse: Sigfrid Leijonhufvud (ordf), Lars Calmfors, Bo Karlström, Jan-Erik Nyberg, Anders Rune.
”Hur farligt är budgetunderskottet”, inledare Jonas Agell och Anne Wibble
”Vad bör det stå i finansplanen?” , inledare Hans Tson Söderström och Lars Wohlin.
”Finns det en väg efter den enda?” Assar Lindbeck och Staffan Burenstam Linder.
”Finanskrisen och bankernas framtid”, inledare Gabriel Urwitz och Urban Bäckström.
”Lin-lab-koalition 94. Finns ekonomisk politiska förutsättningar?” , inledare Allan Larsson, Ulf Jakobsson och Lars Wohlin.
1990
Styrelse: Carl B Hamilton (ordf), Anders Björklund, Jan Bröms, Jan-Erik Nyberg, Anders Rune.
”Öst- och Västeuropas politiska och ekonomiska integration under 1990-talet”, inledare Bo Huldt och Carl B Hamilton
”Utvecklingen i Sovjetunionen”, inledare Anders Åslund.
”SAP:s 90-talsprogram”, inledare Ann-Marie Lindgren och Assar Lindbeck,
”Det ekonomisk-politiska läget i Sverige”, inledare Bengt Westerberg.
”En liberal anti-arbetslöshetspolitik”, inledare Lars Calmfors och Anders Björklund.
1989
Styrelse: Ulf Jakobsson (ordf), Anders Björklund, Carl B. Hamilton, Anders Rune, Birgitta Swedenborg.
”En liberal politik för 90-talet”, inledare Bengt Westerberg
”Att skapa ett borgerligt alternativ i den ekonomiska politiken”, inledare Lars Wohlin.
”Ekonomi och politik efter det röd-gröna paketet”, inledare Bengt Westerberg
”Varför ger vi Ulandsbistånd?”, inledare Bo Karlström.
1988
Styrelse: Ulf Jakobsson (ordf), Anders Björklund, Sune Davidsson, Gustaf Lindencrona, Birgitta Swedenborg.
”Decentraliserad lönebildning – vadan och varthän?”, inledare Nils Elvander.
”Den ekonomiska politik en ny regering kommer att föra efter valet”, inledare Bengt Westerberg.
”Sverige och EG”, inledare Carl B Hamilton och Ingemar Eliasson
”Insiderhandel – kriminellt eller samhällsnyttigt?”, inledare Gunnar Eliasson.
1987
Styrelse: Birgitta Swedenborg. (ordf), Ulf Jakobsson, Sune Davidsson, Gustaf Lindencrona.
“Slutsatser av börsfallet”, inledare Stefan Ingves och Bengt Rydén.
”Argument för och emot en generell välfärdspolitik”, inledare Lars Söderström.
”Avreglering – Ett bättre sätt att uppnå politiska mål?”, inledare Bo Lindörn.
”Why free market liberalism is the solution for South Africa”, inledare Frances Kendall.
“Behöver vi reglera kreditmarknadens institutioner?”, inledare Staffan Viotti och Johan Myhrman.
1986
Styrelse: Birgitta Swedenborg (ordf), Jan Bröms, Sune Davidsson, Lars Jonung, Hans Tson Söderström.
”Behövs större/andra löneskillnader?”, inledare Claes Henrik Sivén.
”Normer i den ekonomiska politiken”, inledare Assar Lindbeck
”Kan skattesystemet reformeras?”, inledare Ingemar Hansson och Nils-Eric Sandberg.
”Sjukvårdsekonomi – kan sjukvården förbättras/förbilligas genom ändrade incitament?”, inledare Bengt Jönsson, Bo Könberg och Hans Dunér.
”Government policy and poverty in the U.S.”, inledare Walter Williams.
“Hur mycket marknadsekonomi vill fp ha?”, inledare Bengt Westerberg, Lars Jonung, Bert Levin, Sten Westerberg
1985
Styrelse: Hans Tson Söderström (ordf), Jan Bröms, Lars Jonung, Birgitta Swedenborg, Anne Wibble.
”En liberal oppositionspolitik”, inledare Patrik Engellau, Sven H. Salén och Hans Tson Söderström.
”Jordbrukspolitiken”, inledare Olof bolin, Per-Martin Meyerson och Erik Enlund.
”Skattepolitik”, inledare Percy Bargholtz, Ulf Jakobsson och Gustaf Lindencrona
”MAS-rapporten”, inledare Lars Bergstig och Sune Davidsson.
1984
Styrelse: Hans Tson Söderström (ordf), Jan Bröms, Lars Jonung, Birgitta Swedenborg, Anne Wibble.
”Socialförsäkringarna i besparingstider”, inledare Ingemar Ståhl och Daniel Tarschys
”6-timmarsdag?”, inledare Maria Leissner Lennart Arvedsson
”Arbetsmarknadspolitik”, inledare Anders Björklund och Ingemar Eliasson.
”Långtidsutredningen 84”, inledare Ulf Jakobsson och Jan Bröms
”Avtalsrörelsen och inflationsnormen”, Birgitta Swedenborg, Hans Tson Söderström, Lars Calmfors, Bengt Westerberg
1982/1983
Styrelse: Bengt Westerberg (ordf), Lars Jonung, Birgitta Swedenborg, Hans Tson Söderström, Anne Wibble.
”Mediapolitik”, inledare Olle Wästberg
”Handelspolitik”, inledare Björn Molin.
”Lönebildning”, inledare Lars Calmfors och Svante Nycander.
”Stabiliseringspolitik”, inledare Lars Jakobsson och Johan Myhrman.
”Bostadspolitik”, inledare Birgit Friggebo och Nils-Erik Sandberg.
”Plan eller marknad – vägval på 80-talet”, inledare Lars Jonung.
”Avstämning av LU 80”, inledare Ulf Jakobsson.
”Fördelningspolitik”, inledare Hans Tson Söderström
”Gränser för en offentlig sektor”, inledare Lars Wohlin.
”Kan vi investera oss ur krisen?” , inledare Gunnar Eliasson
”Privatisering”, inledare Birgitta Swedenborg
”Ekonomisk politik i opposition”, inledare Sten Westerberg (konstituerande möte).

Kommentera