Om klubben

Liberala ekonomklubbens ändamål är enligt stadgarna att främja de liberala idéerna i svensk ekonomisk debatt och politik. Vi är ett sällskap för liberala nationalekonomer och nationalekonomiskt intresserade liberaler. Klubbens verksamhet syftar till att främja kunskapsutbyte och idédebatt inom denna grupp och att belysa aktuella ekonomiska frågor.

Alltsedan starten 1982 har detta huvudsakligen skett genom fyra-sex årliga medlemsmöten där en eller flera sakkunniga inlett en diskussion kring ett aktuellt ämne, se vidare under klubbens historik. Klubben är självstyrande och politiskt fristående.

Klubben har för närvarande ca 270 medlemmar. Styrelsen ber att få påminna alla som inte har betalat in årsavgiften för 2011 att göra det så fort som möjligt. Avgiften är oförändrat 100 kr. Vänligen använd klubbens plusgirokonto 24 91 25-6. Dubbelbetalningar betraktas som välkomna donationer till klubbens verksamhet.

För information om kommande möten se under aktuellt ovan.

För kontakt med Liberala ekonomklubben: liberala.ekonomklubben@gmail.com