Medlemskap

För att betala den årliga medlemsavgiften för 2011 på 100 kr, vänligen använd klubbens
plusgirokonto är 24 91 25 – 6. Dubbelbetalningar av medlemsavgiften betraktas som donationer till klubbens verksamhet.

Nya medlemmar väljs enligt stadgarna in av ordinarie klubbmöte.
Enligt praxis sker inval på förslag av två av klubbens medlemmar som också får presentera sitt förslag till inval vid mötet.

För ytterligare frågor om medlemskap, vänligen kontakta någon i styrelsen.

Är du medlem men får inte utskick och inbjudningar? Skicka din nya epost-adress till liberala.ekonomklubben@gmail.com

Kommentera